Επιτροπές Δήμου

Οικονομική Επιτροπή

Σύντομα θα ενημερωθεί το πεδίο

Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Τριτή 10 Μαρτίου 2020

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

2019

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2019

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σύντομα θα ενημερωθεί το πεδίο

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Εκτελεστική Επιτροπή

Σύντομα θα ενημερωθεί το πεδίο

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Ο Δήμος