Επιτροπές

Δημοτικό Συμβούλιο

2022
Το πεδίο θα ενημερωθεί σύντομα
Αρχείο
201920202021
1_2019_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ1_2020_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ1_2021_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ
2_2019_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ2_2020_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ2_2021_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ
3_2019_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ3_2020_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ3_2021_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ
4_2019_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ4_2020_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ4_2021_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ
5_2019_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ5_2020_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ5_2021_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ
6_2019_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ6_2020_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ6_2021_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ
7_2019_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ7_2020_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ7_2021_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ
8_2019_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ8_2020_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ8_2021_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ
9_2019_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ9_2020_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ9_2021_πινακας_αποφ_Δημ_Συμ
10_2019_πινακας_απο_Δημ_Συμ10_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ10_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
11_2019_πινακας_απο_Δημ_Συμ11_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ11_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
12_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ12_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
13_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ13_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
14_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ14_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
15_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ15_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
16_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ16_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
17_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ17_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
18_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ18_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
19_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ19_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
20_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ20_2021_πινακας_απο_Δημ_Συμ
21_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
22_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
23_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
24_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
25_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
26_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
27_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
28_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
29_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
30_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
31_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
32_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
33_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
34_2020_πινακας_απο_Δημ_Συμ
2022
1_2022_πρόσκληση_Δημ_Συμ12_2022_πρόσκληση_Δημ_Συμ
2_2022_πρόσκληση_Δημ_Συμ13_2022 πρόσκληση_Δημ_Συμ
3_2022_πρόσκληση_Δημ_Συμ14_2022 πρόσκληση_Δημ_Συμ
4_2022 πρόσκληση_Δημ_Συμ15_2022_πρόσκληση_Δημ_Συμ
5_2022_πρόσκληση_Δημ_Συμ16_2022_πρόσκληση_Δημ_Συμ
6_2022 πρόσκληση_Δημ_Συμ
7_2022_πρόσκληση Δημ_Συμ
8_2022_πρόσκληση_Δημ_Συμ
9_2022_πρόσκληση_Δημ_Συμ
10_2022_πρόσκληση_Δημ_Συμ
11_2022 πρόσκληση_Δημ_Συμ
Αρχείο
201920202021
1_2019_προσκληση_Δημ_συμβ1_2020_προσκληση_Δημ_Συμ1_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
2_2019_προσκληση_Δημ_συμβ2_2020_προσκληση_Δημ_Συμ3_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
3_2019_προσκληση_Δημ_συμβ3_2020_προσκληση_Δημ_Συμ4_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
4_2019_προσκληση_Δημ_συμβ4_2020_προσκληση_Δημ_Συμ5_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
5_2019_προσκληση_Δημ_συμβ6_2020_προσκληση_Δημ_Συμ6_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
6_2019_προσκληση_Δημ_συμβ7_2020_προσκληση_Δημ_Συμ7_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
7_2019_προσκληση_Δημ_συμβ8_2020_προσκληση_Δημ_Συμ8_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
8_2019_προσκληση_Δημ_συμβ9_2020_προσκληση_Δημ_Συμ9_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
9_2019_προσκληση_Δημ_συμβ10_2020_προσκληση_Δημ_Συμ10_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
10_2019_προσκληση_Δημ_συμβ11_2020_προσκληση_Δημ_Συμ11_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
11_2019_προσκληση_Δημ_συμβ12_2020_προσκληση_Δημ_Συμ12_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
13_2020_προσκληση_Δημ_Συμ13_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
14_2020_προσκληση_Δημ_Συμ14_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
15_2020_προσκληση_Δημ_Συμ15_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
16_2020_προσκληση_Δημ_Συμ16_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
17_2020_προσκληση_Δημ_Συμ17_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
18_2020_προσκληση_Δημ_Συμ18_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
19_2020_προσκληση_Δημ_Συμ19_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
20_2020_προσκληση_Δημ_Συμ20_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
21_2020_προσκληση_Δημ_Συμ21_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
22_2020_προσκληση_Δημ_Συμ22_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
23_2020_προσκληση_Δημ_Συμ23_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
24_2020_προσκληση_Δημ_Συμ24_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
25_2020_προσκληση_Δημ_Συμ25_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
27_2020_προσκληση_Δημ_Συμ26_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
28_2020_προσκληση_Δημ_Συμ27_2021_προσκληση_Δημ_Συμ
29_2020_προσκληση_Δημ_Συμ
30_2020_προσκληση_Δημ_Συμ
31_2020_προσκληση_Δημ_Συμ
32_2020_προσκληση_Δημ_Συμ
33_2020_προσκληση_Δημ_Συμ
34_2020_προσκληση_Δημ_Συμ

Οικονομική Επιτροπή

2022
Το πεδίο θα ενημερωθεί σύντομα
Αρχείο
201920202021
1_2019_πινακας_αποφ_οικ11_2020_πινακας_αποφ_οικ1_2021_πινακας_αποφ_οικ
2_2019_πινακας_αποφ_οικ12_2020_πινακας_αποφ_οικ2_2021_πινακας_αποφ_οικ
3_2019_πινακας_αποφ_οικ13_2020_πινακας_αποφ_οικ3_2021_πινακας_αποφ_οικ
4_2019_πινακας_αποφ_οικ14_2020_πινακας_αποφ_οικ4_2021_πινακας_αποφ_οικ
5_2019_πινακας_αποφ_οικ15_2020_πινακας_αποφ_οικ5_2021_πινακας_αποφ_οικ
6_2019_πινακας_αποφ_οικ16_2020_πινακας_αποφ_οικ6_2021_πινακας_αποφ_οικ
7_2019_πινακας_αποφ_οικ17_2020_πινακας_αποφ_οικ7_2021_πινακας_αποφ_οικ
18_2020_πινακας_αποφ_οικ8_2021_πινακας_αποφ_οικ
19_2020_πινακας_αποφ_οικ9_2021_πινακας_αποφ_οικ
20_2020_πινακας_αποφ_οικ10_2021_πινακας_αποφ_οικ
21_2020_πινακας_αποφ_οικ11_2021_πινακας_αποφ_οικ
22_2020_πινακας_αποφ_οικ12_2021_πινακας_αποφ_οικ
23_2020_πινακας_αποφ_οικ13_2021_πινακας_αποφ_οικ
24_2020_πινακας_αποφ_οικ14_2021_πινακας_αποφ_οικ
25_2020_πινακας_αποφ_οικ15_2021_πινακας_αποφ_οικ
26_2020_πινακας_αποφ_οικ16_2021_πινακας_αποφ_οικ
27_2020_πινακας_αποφ_οικ17_2021_πινακας_αποφ_οικ
28_2020_πινακας_αποφ_οικ18_2021_πινακας_αποφ_οικ
29_2020_πινακας_αποφ_οικ19_2021_πινακας_αποφ_οικ
30_2020_πινακας_αποφ_οικ20_2021_πινακας_αποφ_οικ
31_2020_πινακας_αποφ_οικ21_2021_πινακας_αποφ_οικ
32_2020_πινακας_αποφ_οικ22_2021_πινακας_αποφ_οικ
33_2020_πινακας_αποφ_οικ23_2021_πινακας_αποφ_οικ
34_2020_πινακας_αποφ_οικ24_2021_πινακας_αποφ_οικ
35_2020_πινακας_αποφ_οικ25_2021_πινακας_αποφ_οικ
36_2020_πινακας_αποφ_οικ26_2021_πινακας_αποφ_οικ
37_2020_πινακας_αποφ_οικ27_2021_πινακας_αποφ_οικ
38_2020_πινακας_αποφ_οικ28_2021_πινακας_αποφ_οικ
39_2020_πινακας_αποφ_οικ29_2021_πινακας_αποφ_οικ
40_2020_πινακας_αποφ_οικ30_2021_πινακας_αποφ_οικ
41_2020_πινακας_αποφ_οικ
42_2020_πινακας_αποφ_οικ
43_2020_πινακας_αποφ_οικ
44_2020_πινακας_αποφ_οικ
45_2020_πινακας_αποφ_οικ
46_2020_πινακας_αποφ_οικ
47_2020_πινακας_αποφ_οικ
48_2020_πινακας_αποφ_οικ
49_2020_πινακας_αποφ_οικ
50_2020_πινακας_αποφ_οικ
2022
1_2022_προσκληση_οικ21_2022_προσκληση_οικ41_2022_προσκληση_οικ
2_2022_προσκληση_οικ22_2022_προσκληση_οικ
3_2022_προσκληση_οικ23_2022_προσκληση_οικ
4_2022_προσκληση_οικ24_2022_προσκληση_οικ
5_2022_προσκληση_οικ25_2022_προσκληση_οικ
6_2022_προσκληση_οικ26_2022_προσκληση_οικ
7_2022_προσκληση_οικ27_2022_προσκληση_οικ
8_2022_προσκληση_οικ 28_2022_προσκληση_οικ
9_2022_προσκληση_οικ29_2022_προσκληση_οικ
10_2022_προσκληση_οικ30_2022_προσκληση_οικ
11_2022_προσκληση_οικ31_2022_προσκληση_οικ
12_2022_προσκληση_οικ32_2022_προσκληση_οικ
13_2022_προσκληση_οικ33_2022_προσκληση_οικ
14_2022_προσκληση_οικ34_2022_προσκληση_οικ
15_2022_προσκληση_οικ35_2022_προσκληση_οικ
16_2022_προσκληση_οικ36_2022_προσκληση_οικ
17_2022_προσκληση_οικ37_2022_προσκληση_οικ
18_2022_προσκληση_οικ38_2022_προσκληση_οικ
19_2022_προσκληση_οικ39_2022_προσκληση_οικ
20_2022_προσκληση_οικ40_2022_προσκληση_οικ
Αρχείο
201920202021
1_2019_προσκληση_οικ1_2020_προσκληση_οικ1_2021_προσκληση_οικ
2_2019_προσκληση_οικ2_2020_προσκληση_οικ2_2021_προσκληση_οικ
3_2019_προσκληση_οικ3_2020_προσκληση_οικ3_2021_προσκληση_οικ
4_2019_προσκληση_οικ4_2020_προσκληση_οικ4_2021_προσκληση_οικ
5_2019_προσκληση_οικ5_2020_προσκληση_οικ5_2021_προσκληση_οικ
6_2019_προσκληση_οικ6_2020_προσκληση_οικ6_2021_προσκληση_οικ
7_2019_προσκληση_οικ7_2020_προσκληση_οικ7_2021_προσκληση_οικ
8_2020_προσκληση_οικ8_2021_προσκληση_οικ
9_2020_προσκληση_οικ9_2021_προσκληση_οικ
10_2020_προσκληση_οικ10_2021_προσκληση_οικ
11_2020_προσκληση_οικ11_2021_προσκληση_οικ
12_2020_προσκληση_οικ12_2021_προσκληση_οικ
13_2020_προσκληση_οικ13_2021_προσκληση_οικ
15_2020_προσκληση_οικ14_2021_προσκληση_οικ
17_2020_προσκληση_οικ15_2021_προσκληση_οικ
18_2020_προσκληση_οικ16_2021_προσκληση_οικ
19_2020_προσκληση_οικ17_2021_προσκληση_οικ
20_2020_προσκληση_οικ18_2021_προσκληση_οικ
21_2020_προσκληση_οικ19_2021_προσκληση_οικ
22_2020_προσκληση_οικ20_2021_προσκληση_οικ
23_2020_προσκληση_οικ21_2021_προσκληση_οικ
24_2020_προσκληση_οικ22_2021_προσκληση_οικ
26_2020_προσκληση_οικ23_2021_προσκληση_οικ
27_2020_προσκληση_οικ24_2021_προσκληση_οικ
29_2020_προσκληση_οικ25_2021_προσκληση_οικ
30_2020_προσκληση_οικ26_2021_προσκληση_οικ
31_2020_προσκληση_οικ27_2021_προσκληση_οικ
32_2020_προσκληση_οικ28_2021_προσκληση_οικ
33_2020_προσκληση_οικ30_2021_προσκληση_οικ
34_2020_προσκληση_οικ31_2021_προσκληση_οικ
32_2021_προσκληση_οικ
33_2021_προσκληση_οικ
34_2021_προσκληση_οικ
35_2021_προσκληση_οικ
36_2021_προσκληση_οικ
37_2021_προσκληση_οικ
38_2021_προσκληση_οικ
39_2021_προσκληση_οικ
40_2021_προσκληση_οικ
41_2021_προσκληση_οικ
42_2021_προσκληση_οικ
43_2021_προσκληση_οικ
44_2021_προσκληση_οικ
45_2021_προσκληση_οικ
46_2021_προσκληση_οικ
47_2021_προσκληση_οικ
48_2021_προσκληση_οικ
49_2021_προσκληση_οικ
50_2021_προσκληση_οικ
51_2021_προσκληση_οικ
52_2021_προσκληση_οικ
53_2021_προσκληση_οικ
54_2021_προσκληση_οικ
55_2021_προσκληση_οικ
56_2021_προσκληση_οικ
57_2021_προσκληση_οικ
58_2021_προσκληση_οικ
59_2021_προσκληση_οικ
60_2021_προσκληση_οικ
61_2021_προσκληση_οικ
62_2021_προσκληση_οικ
63_2021_προσκληση_οικ
64_2021_προσκληση_οικ
65_2021_προσκληση_οικ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σύντομα θα ενημερωθεί το πεδίο

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020


Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020


Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Εκτελεστική Επιτροπή

Σύντομα θα ενημερωθεί το πεδίο

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020


Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Σχολικές επιτροπές

Πρόεδρος: Νίκος Περιβολάρης

Τηλ: 2253025203

email: protovathmiasxolikiepitropiddl@gmail.com


Γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα και από την ηλικία των 11 ετών ζει στην Καλλονή Λέσβου. Το 2007 αποφοίτησε με άριστα από την ιατρική σχολή του πανεπιστημίου της Φερράρα στην Β. Ιταλία. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της παιδιατρικής το 2017 στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Έκτοτε διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Καλλονή και από το 2018 διατηρεί δεύτερο ιατρείο στον Μεσότοπο. Επί σειρά ετών παρείχε ιατρικές υπηρεσίες στην ΕΠΣ Λέσβου και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας του και για 2 ακαδημαϊκά έτη, διατέλεσε εθελοντής καθηγητής στο μάθημα της φαρμακολογίας στην σχολή ΔΕ νοσηλευτών του ΓΝΜ <Βοστάνειο>. Είναι μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου. Είναι έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα.

Πρόεδρος: Παναγιώτης Δήσσος

Τηλ. 2253025199

Εmail: sxol_epitropi_deuterovathmias@mwlesvos.gr


Είναι πτυχιούχος του University of Ulster ,στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός του Οικονομικού Σώματος.
Από το 1998 εργάζεται ως Λογιστής Φοροτεχνικός στην Καλλονή Λέσβου. Διατέλεσε από
το 1999 έως το 2005 πρόεδρος του συλλόγου Ε.Μ.Α.Σ Ταξιάρχης Μανταμάδου. Είναι μέλος
του ΔΣ στην ΑΡΜΟΣ ΑΕ και στη ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ και από το 2024, ως εκλεγμένος δημοτικός
σύμβουλος, είναι Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Ο Δήμος