Πλατφόρμα Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου


Εξερευνήστε την πλατφόρμα Διαβούλευσης, εδώ


Περιγραφή

H πλατφόρμα Crowd Participation επιτρέπει την οργάνωση και την πραγματοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης για διάφορα έργα και δράσεις του Δήμου.

Αποτελεί ένα εργαλείο που διευκολύνει τον έλεγχο των πολιτών, απέναντι στις αποφάσεις του Δήμου σε ζητήματα που τους αφορούν.

Από την πλευρά του Δήμου, βελτιστοποιεί τον μηχανισμό αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των ζητημάτων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με την κοινότητα.

Δυνατότητες

Οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων, με στόχο την εκκίνηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου. Στην πλατφόρμα καλούνται οι πολίτες και οι επιμέρους συλλογικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις.