Κέντρα δια Βίου Μάθησης

kentro-dia-viou-mathisis.jpg

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Η δημιουργία και λειτουργία των ΚΔΒΜ είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Σ.Π.Α.)   οργανώνει και υλοποιεί τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και την εφαρμογή του Εθνικού, Περιφερειακού, και Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και Ανάπτυξης.

Για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, το Κέντρο ανακοινώνει τον προγραμματισμό των μαθημάτων, την περίοδο υποδοχής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την ένταξή τους σε τμήματα υλοποίησης. Στη συνέχεια, παρακολουθεί την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία των τμημάτων και αναφέρει στο Υπουργείο Παιδείας την όλη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022

  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-2023

https://www.facebook.com/photo?fbid=501894902119854&set=a.227308562911824

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου:  

Τηλ. : 2253350219- 2253350221

Ταχ. Διεύθυνση: Κεντρικό δημοτικό κατάστημα, Καλλονή Λέσβου, Τ.Κ 81107

Email: educulture.dwlesvos@gmail.com

Ιστοσελίδα Δήμου Δυτικής Λέσβου : https://www.mwlesvos.gr/