Προκηρύξεις

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΟΥΝΟ-ΚΡΗΤΤΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΓΛΑ, ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΕΝΟΥ, Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κάτωθι αναλυτικά περιγραφομένου δημοτικού ακινήτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Είδος   :   δημοτικό ακίνητο (γεωτεμάχιο)Θέση    :   «Βουνό-Κρήττα», περιοχή «Βίγλα»Ορια   :   εντός δημοτικής έκτασης εμβαδού 773.005 μ2 περίπουΈκταση : γεωτεμάχιο 500 μ2 οριζόμενο από τις συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ […]
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ηχητικής κάλυψης και λοιπών τεχνικών δαπανών Δήμου Δυτικής Λέσβου έτους 2024
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., Οδός: Καλλονή Λέσβου, Ταχ.Κωδ.: 81107, Τηλ.: 22530 30011, E-mail: armosvoraig@gmail.com, Ιστοσελίδα: https://www.mwlesvos.gr/ Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Χρηματοδότηση της Σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι  ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Η δαπάνη για […]
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Θέμα την Παραχώρηση του Δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού Κοινόχρηστης παραλίας με Ηλεκτρονική Δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Δυτικής Λέσβου της Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής υπηρεσίας Λέσβου διακηρύσσει ότι : Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 30-05-2024 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: ΨΛΘΓΗ-4ΩΣ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου επαναλαμβάνεται η δημοπρασία την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης 09:00 π.μ., για την παραχώρηση του δικαιώματος […]
Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου με θέμα την παραχώρηση του Δικαιώματος απλής Χρήσης Αιγιαλού & Κοινόχρηστης παράλιας με επαναληπτική ηλεκτρονική Δημοπρασία
Αναλυτικά : • Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.
Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου με θέμα την παραχώρηση του Δικαιώματος απλής Χρήσης Αιγιαλού & Κοινόχρηστης παράλιας με ηλεκτρονική Δημοπρασία
Αναλυτικά : • Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ», εκτιμώμενης αξίας 1.324.786,11 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17% (1.549.999,75 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17% (225.213,64 Ευρώ)), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. […]
Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (Γεωτεμάχιο) στη Θέση «ΤΖΟΥΝΟΣ» της Τ.Κ. Παρακοίλων, Δ.Ε. Καλλονης
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κάτωθι αναλυτικά περιγραφομένου δημοτικού ακινήτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Είδος: δημοτικό ακίνητο (γεωτεμάχιο)Θέση: «Τζούνος», περιοχή «Παρακοίλων»΄Ορια: εντός δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.500 περίπου στρεμμάτων΄Εκταση: γεωτεμάχιο 600μ2 οριζόμενο από τις συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 (Α 684688.81/4339368.30, […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» προϋπολογισμού 59.827,57 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 69.998,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» προϋπολογισμού 59.827,57 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 69.998,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία […]
  • Kατηγορίες