Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων στο μητρώο Επαγγελματιών και Εργοληπτών Κοιμητηρίων του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Επαγγελματιών  και Εργοληπτών  Κοιμητηρίων να υποβάλουν εντός τριάντα (30 ) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση , σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου ,προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Απόδειξη ασκήσεως νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας i) για τα γραφεία τελετών απαραίτητα προσκόμιση αντιγράφου […]
Οριστικοί πίνακες κατάταξης των σχολικών καθαριστριών του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για το σχολικό έτος 2021-2022
Αναλυτικά  : Για να κατεβάσετε τον οριστικό πινάκα γενικής κατάταξης σχολικών καθαριστριών 2021-2022, πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε τον οριστικό πινάκα κατάταξης σχολικών καθαριστριών 2021-2022 πλήρους απασχόλησης, πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε τον οριστικό πινάκα κατάταξης σχολικών καθαριστριών 2021-2022 μερικής απασχόλησης, πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε τον οριστικό πινάκα κατάταξης σχολικών καθαριστριών 2021-2022 με τους […]
Προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων σχολικών καθαριστριών του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για το σχολικό έτος 2021-2022
Αναλυτικά ο Προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την άρση της επικινδυνότητας από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου 2021
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, σύμφωνα με την 198/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την υπ’αριθμ 70/2021 μελέτη των Δ/νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας, πρόκειται να προχωρήσει στην Ανάθεση έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την άρση της επικινδυνότητας από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά […]
Ανακοίνωση Πολιτικής Προστασίας για την αποψίλωση χόρτων
Από την Πολιτική προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2021 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/Β/25-04-2012), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση […]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής […]
Διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου σύμφωνα με την 138/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ 139/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, πρόκειται να προχωρήσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος. Αναλυτικά η Ανακοίνωση
Τα δικαιολογητικά για την αίτηση οικονομικής ενίσχυσης για τους θεομηνιόπληκτους
Σε συνέχεια της χθεσινής ενημέρωσης που αφορά σε όσους δημότες υπέστησαν ζημιές στις οικίες τους ή τα οχήματά τους από την καταστροφική κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής 21 Μαΐου, από την Ειδική Επιτροπή που συστάθηκε χθες στον Δήμο Δυτικής Λέσβου δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα δηλώνονται οι ζημιές. Τονίζεται ότι ο Δήμος Δυτικής […]
Ανάθεση Υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, σύμφωνα με την 111/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις υπ’αριθμ 37,38,39,40,44,45/2021 μελέτες των Δ/νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος, πρόκειται να προχωρήσει στην Ανάθεση Υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος (περ. γ’ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) […]
  • Kατηγορίες