Ανακοινώσεις

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ».
Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94769,1) κατά την ημερομηνία που ορίστηκε με τη σχετική διακήρυξη, ήτοι σήμερα, 04-01-2021, ημέρα Δευτέρα, λόγω αποχής της Προέδρου […]
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94768) κατά την ημερομηνία που ορίστηκε με τη σχετική διακήρυξη, ήτοι σήμερα, 04-01-2021, ημέρα Δευτέρα, λόγω αποχής της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού και του […]
Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 93718) κατά τη νέα ημερομηνία που ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ήτοι σήμερα, 04-01-2021, ημέρα Δευτέρα, λόγω αποχής […]
Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 93711) κατά τη νέα ημερομηνία που ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ήτοι σήμερα, 04-01-2021, ημέρα Δευτέρα, λόγω […]
Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ & ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ & ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 93588) κατά τη νέα ημερομηνία που ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ήτοι σήμερα, 04-01-2021, ημέρα […]
Δημιουργία Μητρώου Καθηγητών φυσικής αγωγής & Προπονητών
Το γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου και ο Εντεταλμένος στα Θέματα Αθλητισμού κ. Ευστράτιος Αλεξίου ανακοινώνει τη δημιουργία Μητρώου Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) και Προπονητών του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Αναλυτικά : Η Ανακοίνωση Η Υπεύθυνη Δήλωση
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για λόγους δημόσιας υγείας. Αναλυτικά : Η Ανακοίνωση Η Αίτηση Η Υπεύθυνη Δήλωση
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για λόγους δημόσιας υγείας. Αναλυτικά : Η Ανακοινωση Η Αιτηση Η Υπευθυνη Δηλωση
Νέα μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή τριών γεφυρών του Δήμου Δυτικής Λέσβου»
Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 93718) κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα που ορίστηκαν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου,ήτοι στις 14-12-2020, ημέρα Δευτέρα […]
  • Kατηγορίες