Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενημερώνει τους δημότες του για τον τρόπο καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών
Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 και λαμβάνοντας υπόψη τις πρώιμες υψηλές θερμοκρασίες της περιοχής μας τις τελευταίες μέρες, ενημερώνουμε τους δημότες μας για τον ασφαλή τρόπο καύσης κλαδεμάτων και ξερών χόρτων, όπως ορίζεται στην υπ΄αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη. Επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους έως και την […]
Παράταση στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων
Ενημερώνουμε τους Δημότες μας, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παράταση των προθεσμιών υποβολής των στοιχείων […]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάρτισης μητρώου εταιριών, μηχανημάτων, οχημάτων, εξοπλισμού και προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Δήμου Δυτικής Λέσβου
 Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, προκειμένου να δημιουργήσει Μητρώο Εργοληπτών (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) μηχανημάτων, οχημάτων, εξοπλισμού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του, για τη χρονική περίοδο από 01/05/2024 έως 31/12/2025, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 05/04/2024. Το Μητρώο θα καταρτιστεί ανά Δημοτική […]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάρτισης μητρώων Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων διατροφής ως μέτρο προστασίας της ζωής και της υγείας των πληγέντων πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη φυσική/τεχνολογική καταστροφή
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, προκειμένου να δημιουργήσει Μητρώο Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Διατροφής ως μέτρο προστασίας της ζωής ή της υγείας των πληγέντων πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη φυσική καταστροφή για τη χρονική περίοδο από 01/05/2024 έως 31/12/2025, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 05/04/2024. Το Mητρώο θα […]
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ  Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
Σκοπός του Κανονισμού Πυροπροστασίας είναι ο καθορισμός μιας ενιαίας και υποχρεωτικής εφαρμογής μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Καθορίζονται μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου […]
Καθαρισμός των ακάλυπτων χώρων μέχρι τις 30 Απριλίου
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ότι έχουν την υποχρέωση να προβούν στον καθαρισμό τους μέχρι την 30η Απριλίου 2024 και να συντηρούν αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου 2024), για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης […]
Για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
Στο πλαίσιο σύνταξης ειδικού σχεδίου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από εξελισσόμενη και επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι δημότες του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πολιτών (ΑμεΑ), εφόσον το επιθυμούν, να παρέχουν στοιχεία, τα οποία θα καταγραφούν σε ένα μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίησή τους από τις […]
Πίνακες κατάταξης και απορριπτόμενων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024
Πινάκας Κατάταξης ΔΕ Πίνακας Κατάταξης ΥΕ Πίνακας Απορριπτόμενων βοηθών νοσοκόμων Πινάκας Απορριπτόμενων γενικών καθηκόντων
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμαρχος ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ αποφασιζει Α. Εξουσιοδοτούμε, στους παρακάτω αναφερόμενους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου: Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΔΟΥΚΑΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ ΑΓΡΑ 3 ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 4 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑ 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΒΗ 6 ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑ 7 ΑΒΕΛ ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΒΑΤΟΥΣΑ 8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΒΡΙΣΑ 9 […]
  • Kατηγορίες