Ανακοινώσεις

Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου αποφασίζει τη σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας Δήμου Δυτικής Λέσβου, το οποίο εντάσσεται στις Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στον Δήμαρχο, στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκει το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Το εν λόγω Γραφείο θα τελεί υπό την εποπτεία του εκάστοτε Αντιδημάρχου αρμόδιου για θέματα Πολιτικής Προστασίας και θα στελεχωθεί από […]
Δεύτερη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Πρόσληψη ναυαγοσωστών
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Ναυαγοσώστες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τεσσάρων (4) μηνών), για την φύλαξη των παραλιών Ερεσού και Βατερών και των παραλιών που διαθέτουν το σύμβολο ποιότητας «Γαλάζια Σημαία» να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από σήμερα 22/6 έως 27/6. Αναλυτικά […]
Ανακοίνωση πρόσληψης ναυαγοσωστών
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Ναυαγοσώστες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τεσσάρων (4) μηνών), για την φύλαξη των παραλιών Ερεσού και Βατερών και των παραλιών που διαθέτουν το σύμβολο ποιότητας «Γαλάζια Σημαία» να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από σήμερα 25/5 έως 29/5. Αναλυτικά […]
Εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και των δύο δήμων. Πιο συγκεκριμένα, από την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023, αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων  εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Συνδέσμου <<Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης […]
Αίτηση για άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο, όπως προσέλθουν στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα  και καταθέσουν αίτηση για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για το τρέχον έτος μέχρι 20 Ιουνίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Δήμου […]
Κατάθεση αιτήσεων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμορους)
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι σύμφωνα με την αριθμ. 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (ΦΕΚ 1432/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομικών –Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας τόσο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (όμοροι) όσο και με τη διαδικασία πλειοδοτικών δημοπρασιών (μη όμοροι), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί […]
Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες ακάλυπτων χώρων ενόψει αντιπυρικής περιόδου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ότι έχουν την υποχρέωση να προβούν στον καθαρισμό τους μέχρι την 30η Απριλίου 2023 και να συντηρούν αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου 2023), για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας […]
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης Υδρονομέων
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 211 του Ν.3584/07. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011. Το υπ αρ. πρωτ.: 6783/27.01.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 14 παρ.1β του […]
Πινάκες κατάταξης και βαθμολογίας της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023
Πινάκας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Πινάκας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ
  • Kατηγορίες