Δημοτικές Ενότητες

Οι Δημοτικές Ενότητες που εντάσσονται στον Δήμο Δυτικής Λέσβου είναι 7 και αναφέρονται παρακάτω:

 • Δημοτική Κοινότητα Καλλονής
 • Δημοτική Κοινότητα Άγρας
 • Δημοτική Κοινότητα Ανεμώτιας
 • Δημοτική Κοινότητα Αρίσβης
 • Δημοτική Κοινότητα Δαφιών
 • Δημοτική Κοινότητα Κεραμίου
 • Δημοτική Κοινότητα Παρακοίλων
 • Δημοτική Κοινότητα Σκαλοχωρίου
 • Δημοτική Κοινότητα Φίλιας

 • Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου
 • Δημοτική Κοινότητα Κάπης
 • Δημοτική Κοινότητα Κλειούς
 • Δημοτική Κοινότητα Πελόπης
 • Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
 • Δημοτική Κοινότητα Νάπης
 • Δημοτική Κοινότητα Ερεσού
 • Δημοτική Κοινότητα Μεσοτόπου
 • Δημοτική Κοινότητα Άντισσας
 • Δημοτική Κοινότητα Σιγρίου
 • Δημοτική Κοινότητα Βατο΄΄ύσας
 • Δημοτική Κοινότητα Χιδήρων
 • Δημοτική Κοινότητα Πτερούντας
 • Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου
 • Δημοτική Κοινότητα Βρίσας
 • Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
 • Δημοτική Κοινότητα Λισβορίου
 • Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών
 • Δημοτική Κοινότητα Πέτρας
 • Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου
 • Δημοτική Κοινότητα Λαφιώνας
 • Δημοτική Κοινότητα Στύψης
 • Δημοτική Κοινότητα Υψηλομέτωπου
 • Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας
 • Δημοτική Κοινότητα Άργενου
 • Δημοτική Κοινότητα Λεπέτυμνου
 • Δημοτική Κοινότητα Συκαμιάς

Οι Προέδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, είναι εδώ

Ο Δήμος