Δημοτικές Ενότητες

Οι Δημοτικές Ενότητες που εντάσσονται στον Δήμο Δυτικής Λέσβου είναι 7 και αναφέρονται παρακάτω:

Ο Δήμος