Διοίκηση δήμου

Αντιδήμαρχοι

Αλάνης Γεώργιος

Είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και Προϊστάμενος στα Τμήματα ΦΠΑ, εισοδήματος και κεφαλαίου στη ΔΟΥ, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν και Προϊστάμενος ελέγχου στη ΔΟΥ Χίου και Υποδιευθυντής ελέγχου στη ΔΟΥ Μυτιλήνης. Υπήρξε και Πρόεδρος του συλλόγου Εφοριακών Β. Αιγαίου (1993-2008).

Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και του Τμήματος Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και
την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και των επιμέρους Τμημάτων αυτής καθώς και του Τμήματος
Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι
αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
ii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.


Ιορδάνου Ιορδάνης

Είναι λογιστής και έχει διατελέσει Διευθυντής της Εταιρίας Ανάπτυξης του Δήμου Ερεσού Αντίσσης. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Λογιστών Λέσβου.

Αντιδήμαρχος καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

iii. Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων, σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.

iv. Την προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου

v. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.


Γιαννή Ασανούλα

Είναι ελεύθερη επαγγελματίας. Επί σειρά ετών ασχολείται με τα κοινά της περιοχής της Καλλονής και έχει διατελέσει Γραμματέας του ΕΘΟΚ. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του της «Ομάδας Εθελοντικής Δράσης Καλλονής».

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και αυτεπιστασίας

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, εκτός του τμήματος πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων, και τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του τμήματος αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

iii. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Λέσβου.Ιωακείμ Ζαχαρούλα

Είναι νοσηλεύτρια και εργάζεται στο Κέντρο Υγείας Καλλονής.

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Ισότητας των Φύλων και Διά Βίου Μάθησης

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού, και ειδικότερα των Τμημάτων : α) Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Ισότητας των Φύλων και β) Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού , πλην του τομέα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

iii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.


Ανδρέας Αξής

Γεννήθηκε στην Πελόπη Λέσβου τον Απρίλιο του 1974. Είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής (ΤΑΞΙ) και πρόεδρος των Περιφερειακών Ταξί Δήμου Λέσβου. Είναι υπεύθυνος αθλητισμού και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος δημοτικής ενότητας Μανταμάδου.

Τηλ. Επικοινωνίας : 6977937550

Email : andreasaxis1975@gmail.com

Καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας, και Τμήματος Καθαριότητας- Αποκομιδής και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας

 1. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 2. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 3. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα, και, κυρίως των ομάδων εθελοντισμού για την Πυροπροστασία.
 4. Τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Βατή Μαριόλα Αφροδίτη

Είναι ξενοδόχος. Είναι μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου.

Καθ΄ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων

 1. Την προώθηση και προβολή του τουρισμού της Δυτικής Λέσβου, τοπικά και διεθνώς, την υλοποίηση της προγραμματικής τουριστικής πολιτικής του Δήμου, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
 2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Κατανάκη Ιωάννα Μαρία

Εργάζεται στη ΔΕΔΔΗΕ Καλλονής, Έχει διατελέσει Νομαρχιακός Σύμβουλος Λέσβου από το 2002-2010 και Γραμματέας του νομαρχιακού συμβουλίου. Από το 2006 έως το 2010 διατέλεσε Πρόεδρος του ΚΕΚΑΝΑΛ.

Καθ΄ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας

 1. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τμήματος Δομών Κοινωνικής Προστασίας (γ), της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας & Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου

Πάππος Κωνσταντίνος

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και υπήρξε και τραπεζικός υπάλληλος έχοντας διατελέσει Διευθυντής του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Μόλυβο.

Καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & του Γραφείου Κίνησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας

 1. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 2. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 3. Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων, σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.
 4. Την ευθύνη για τον συντονισμό και τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, της κατανάλωσης καυσίμων τους και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής και τακτικής τους συντήρησης.
 5. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Γιαννή Κοκκινέλλη Ασανούλα καθ΄ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, και της  Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Πρόεδρος επιτροπής Ποιότητας ζωής

 1. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, εκτός του Τμήματος Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, και τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 2. Tην εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τμήματος Καθαριότητας- Αποκομιδής και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 3. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
 4. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
 5. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 6. Τον ενεργειακό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων.
 7. Τη διαχείριση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 8. Την ανάπτυξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 9. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ιωακείμ Ζαχαρούλα καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και Παιδείας, Πολιτισμού, Ισότητας των Φύλων και Διά Βίου Μάθησης

 1. Την εποπτεία, την παρακολούθηση,  τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού, και ειδικότερα των Τμημάτων: α) Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Ισότητας των Φύλων και β) Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού, πλην του τομέα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 2. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 3. Την αρμοδιότητα του Τμήματος Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων για την περίθαλψη και φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
 4. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ευστράτιος Αλεξίου

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Σερρών με ειδικότητα στη προπονητική Ποδοσφαίρου και κάτοχος διπλώματος UEFA Β και C κατηγορίας. Επί σειρά ετών αθλητής του ποδοσφαίρου, και προπονητής από το 1991.

Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αρμοδιότητες

 • Εντεταλμένος στα θέματα Αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου
 • Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου
 • Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Ο Δήμος