Διοίκηση δήμου

Αντιδήμαρχοι

Αλάνης Γεώργιος

Είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και Προϊστάμενος στα Τμήματα ΦΠΑ, εισοδήματος και κεφαλαίου στη ΔΟΥ, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν και Προϊστάμενος ελέγχου στη ΔΟΥ Χίου και Υποδιευθυντής ελέγχου στη ΔΟΥ Μυτιλήνης. Υπήρξε και Πρόεδρος του συλλόγου Εφοριακών Β. Αιγαίου (1993-2008).

Αντιδήμαρχος Υποδομών – Έργων και Πολεοδομίας, καθ’ ύλην αρμόδιο α) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και β) του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

 • Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των επιμέρους Τμημάτων, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας τηςΔιεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ιορδάνου Ιορδάνης

Είναι λογιστής και έχει διατελέσει Διευθυντής της Εταιρίας Ανάπτυξης του Δήμου Ερεσού Αντίσσης. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Λογιστών Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Έργων Αυτεπιστασίας, καθ’ ύλην αρμόδιο α) της Διεύθυνσης Οικονομικών και β) του Αυτοτελούς Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων

 • Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων, σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.
 • Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Κοκκινέλλη Γιαννή Ασανούλα

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άγρα το 1967, από αγροτική οικογένεια. Απόφοιτος  Γενικού Λυκείου Καλλονής. Είναι παντρεμένη με τον  Γιαννή Μιχαήλ και έχουν τρία παιδιά και εγγόνια. Μαζί ίδρυσαν και διατηρούν την επιχείρηση Μάρμαρα – Γρανίτες Γιαννής, ενώ ταυτόχρονα εργάστηκε ως ασφαλιστική σύμβουλος στην Αγροτική Ζωής, έως το 1996.  Το 2013 ίδρυσαν με τον σύζυγό της, μία επί πλέον επιχείρηση το ΄΄Οικόραμα΄΄ όπου εργαζόταν έως τον Αύγουστο του 2019. Επί σειρά ετών ασχολείται με τα κοινά της περιοχής και έχει διατελέσει γραμματέας του ΕΘΟΚ, πρόεδρος των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων , Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου Καλλονής. Υπήρξε μέλος στο Δ.Σ.  του Αθλητικού – Εκπολιτιστικού συλλόγου ΄΄Μακαρέας΄΄ Άγραςς και του Δ.Σ. του ΄΄Αετού΄΄ Ερεσού. Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος για 5,5 έτη του συλλόγου ΄΄Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Καλλονής΄΄.  Από το Σεπτέμβριο του 2019 είναι  Αντιδήμαρχος  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής , συν Αυτεπιστασίας (1/9/2021 – 31/8/2022) , συν Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ( 1/9/2022 – 20/11/2022) και συν Επιχειρησιακού σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Περιουσίας (20/11/2022 – έως σήμερα).

Τηλ. Επικοινωνίας : 6974323611

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Περιβάλλοντος και Ψηφιακής Πολιτικής, καθ’ ύλην αρμόδια α) της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (πλην των θεμάτων: Πρωτογενής Παραγωγή και Τουρισμό του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας), β) του Τμήματος Σχεδιασμού – Εποπτείας και Ελέγχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και γ) της Διαχείρισης Άρδευσης

 • Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Τον ενεργειακό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων.
 • Τη διαχείριση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 • Την ανάπτυξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 • Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τμήματος Σχεδιασμού – Εποπτείας και Ελέγχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, και τον συντονισμό καλής λειτουργίας, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.


Ιωακείμ Ζαχαρούλα

Είναι νοσηλεύτρια και εργάζεται στο Κέντρο Υγείας Καλλονής.

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, καθ’ ύλην αρμόδια του Τμήματος Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νέας Γενιάς μόνο σε θέματα που αφορούν τον Πολισμότης Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού

 • Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του ΤμήματοςΠαιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νέας Γενιάς μόνο σε θέματα που αφορούν τον Πολισμό, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ανδρέας Αξής

Γεννήθηκε στην Πελόπη Λέσβου τον Απρίλιο του 1974. Είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής (ΤΑΞΙ) και πρόεδρος των Περιφερειακών Ταξί Δήμου Λέσβου. Είναι υπεύθυνος αθλητισμού και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος δημοτικής ενότητας Μανταμάδου.

Τηλ. Επικοινωνίας : 6977937550

Email : andreasaxis1975@gmail.com

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας καθ’ ύλην αρμόδιο α) της Διεύθυνσης Καθαριότητας και β) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας,

 • Tην εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα, και, κυρίως των ομάδων εθελοντισμού για την Πυροπροστασία.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Βατή Μαριόλα Αφροδίτη

Είναι ξενοδόχος. Είναι μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης Εξωστρέφειας & Πρασίνου, καθ’ ύλην αρμόδια των Τμημάτων Πρασίνου & Κοινόχρηστων Χώρων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, και ότι αφορά τα θέματα Τουρισμού του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 • Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τμήματος Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την αρμοδιότητα του Τμήματος Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την αρμοδιότητα του Τμήματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την προώθηση και προβολή του τουρισμού της Δυτικής Λέσβου, τοπικά και διεθνώς, την υλοποίηση της προγραμματικής τουριστικής πολιτικής του Δήμου, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Δημήτρης Αλεξίου

Είναι αστυνομικός και διατέλεσε Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου για τρεις συνεχόμενες θητείες και μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών. Έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος του τέως Δήμου Λέσβου και έχει διατελέσει Πρόεδρος στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου 2015-2017 καθώς Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Αθλητισμού-Τουρισμού.

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, καθ’ ύλην αρμόδιο στα θέματα Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης του Τμήματος Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού, εκτός των θεμάτων που αφορούν τα Ειδικά Σχολεία

 • Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν θέματα της Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, εκτός των θεμάτων που αφορούν τα Ειδικά Σχολεία, του Τμήματος Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού.
 • οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Μακρογιάννης Γιώργος

Γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στην Αγία Παρασκευή. Την πενταετία 2014 – 2019 διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας της Αγίας Παρασκευής επί Δήμου Λέσβου. Είναι μέλος του τωρινού Δ.Σ. της ΔΕΔΑΠΑΛ και κατέχει τη θέση του υπεύθυνου ΣΜΑ της ΔΕΔΑΠΑΛ για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου (Πέτρα, Άντισσα, Πολυχνίτος).

Αντιδήμαρχος Συντονισμού Κοινοτήτων και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 • Την επίλυση προβλημάτων των Προέδρων των Κοινοτήτων.
 • Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου.
 • οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ροδίτης Αλέξανδρος

Γεννήθηκε στην Καλλονή Λέσβου και είναι δικηγόρος. Το 2014 εκλέχθηκε στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, ενώ το 2018
επανεκλέχθηκε και αναδείχθηκε Γενικός Γραμματέας. Το 2014 εκλέχθηκε
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου. Από το 2017 μέχρι και το 2019
διετέλεσε Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Από
το 2020 μέχρι και σήμερα είναι Πρόεδρος της Τριμελούς Διοικούσας
Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καλλονής.

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού – Νεολαίας και Εθελοντισμού, καθ’ ύλην αρμόδιο στα θέματα του Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού

 • Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν θέματα του Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Τμήματος Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού.
 • οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.Ο Δήμος