Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Ίδρυμα (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, και […]
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 και παράρτημα ανακοίνωσης για το ΝΠΔΔ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”
Η ανακοίνωση και το παράρτημα
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Ο Δήμαρχος Δήμου Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Αναλυτικά : • Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ.• Για να κατεβάσετε τη αίτηση, πατήστε εδώ.• Για να κατεβάσετε το παράρτημα , πατήστε εδώ.
Πρόσληψη ναυαγοσωστών για την φύλαξη των παραλιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει για οσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Ναυαγοσώστες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας σύμβασης έως τεσσάρων (4) μηνών, για την φύλαξης των παραλιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου όπως Ερεσού και Βατερών, παραλιών με γαλάζιες σημαίες για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής, με τους όρους που […]
Προσληψη ως έκτακτο εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως έκτακτο εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών, με ειδικότητες: α) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, β) ΔΕ Οδηγών και γ) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, για την ενόψει αντιπυρικής περίοδο 2023, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα […]
Υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ναυαγοσωστών (ΙΔΟΧ)
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Ναυαγοσώστες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας σύμβασης έως τεσσάρων (4) μηνών, για την φύλαξης των παραλιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου όπως Ερεσού και Βατερών, παραλιών με γαλάζιες σημαίες για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής, με τους όρους που αναφέρονται […]
Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προσκαλεί οσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αρδευτική περίοδο 2023, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 25.04.2023 έως 01.05.2023. Αναλυτικά: Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε […]
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκαπέντε ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Ίδρυμα (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”»
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”» Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Ίδρυμα (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, […]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ H ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με σκοπό την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Δυτικής Λέσβου, Λήμνου , Αγ. Ευστρατίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο προς υποβολή αιτήσεων για σύναψη επτά (16) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού δικαίου […]
  • Kατηγορίες