Πρόσβαση από ένα σημείο!
Σε Υπηρεσίες, Δράσεις, Γνώση. Για όλους!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Μάθε πως να προστατευτείς! Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου στηρίζει το “Μένουμε Ασφαλείς” λαμβάνοντας, όχι μόνο τα απαιτούμενα μέτρα, που υπέδειξαν οι αρμόδιες Δημόσιες Υγειονομικές Αρχές, αλλά και την ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία τους.

Κέντρο Υπηρεσιών


Παροχή Πιστοποιητικών από το:

Εκδηλώσεις

Μάρτιος

Απρίλιος 2021

Μάιος
ΔΕΥ
Τρι
Τετ
ΠΕΜ
Παρ
Σαβ
ΚΥΡ
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

1st

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

2nd

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

3rd

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

4th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

5th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

6th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

7th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

8th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

9th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

10th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

11th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

12th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

13th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

14th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

15th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

16th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

17th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

18th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

19th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

20th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

21st

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

22nd

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

23rd

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

24th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

25th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

26th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

27th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

28th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

29th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις για Απρίλιος

30th

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις

Παροχές σε

Lesvos, The Other Aegean

Video copyrights- Discovergreece.com
Δείτε περισσότερα

Ο Δήμος

Κατέβασε την εφαρμογή!

Apple store logo Google Store Logo
CityOn Phones

Σε αριθμούς

0

Οικισμοί

0

Έκταση km2

0

Μήκος Ακτών (σε Km)

0

Πληθυσμός

Στοιχεία Δήμου

Επικοινωνία

Social feed

ΘΕΜΑ: Κατάθεση αιτήσεων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμορους)

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι σύμφωνα με την αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) ΚΥΑ, η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας τόσο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (όμοροι) όσο και με τη διαδικασία πλειοδοτικών δημοπρασιών (μη όμοροι), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Δήμο έως και τις 30/4/2021.
Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση (έντυπο Α) στον Δήμο εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής, η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες)
2. Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.
3. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, χρήσεις.
4. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο Δυτικής Λέσβου.
5. Τοπογραφικό διάγραμμα με αναφορά στις συντεταγμένες της έκτασης και το εμβαδόν της, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του
άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή
«OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος
καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται
(εις διπλούν)
6. Μισθωτήριο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα.
7. Για ξενοδοχεία:
α) ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός κλινών (θεωρημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας)
β) Δήλωση τιμών έτους 2020 (θεωρημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας)
8. Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται Δημόσιο Κτήμα, αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου με την ΕΤΑΔ ΑΕ (θα πρέπει η περίοδος παραχώρησης να συμβαδίζει με αυτή της μίσθωσης του Δημοσίου Κτήματος).

Οι αιτήσεις των όμορων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου, με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Δήμου Δυτικής Λέσβου: 2253351545.
... See MoreSee Less
View on Facebook
Συνάντηση και με τον Πρόεδρο του Υψηλομετώπου Ιγνάτη Μανάβη για θέματα της κοινότητας ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου κάνει ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή από φορείς του ιδιωτικού τομέα ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την εκμετάλλευση του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου.

Ειδικότερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου προχώρησε, με βάση τα ισχύον Νομικό Καθεστώς, σε ανοικτό Διαγωνισμό – «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Δεσμευτικών Επενδυτικών Προτάσεων για την Εκμίσθωση του Δικαιώματος Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης του Βεβαιωμένου Γεωθερμικού Πεδίου Τοπικού Ενδιαφέροντος Πολιχνίτου, Δήμου Δυτικής Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου».

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση έγινε από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια στις 30-03-2021 με αρ. πρωτ. 16576 (ΑΔΑ:ΨΧ4ΘΟΡ1Ι-1Ν4).

Για την κατάθεση προτάσεων από τους φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, η τελευταία ημερομηνία που μπορούν να γίνουν δεκτές είναι η 19/05/2021.

Υποβολή Επενδυτικών Προτάσεων και Αναπτυξιακών Σχεδίων

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου βλέποντας την εκμετάλλευση του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου σαν μοναδική ευκαιρία για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη, βασιζόμενος όχι μόνο στη θέληση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και στα διδάγματα που έχει φέρει η μέχρι πρότινος αποτυχία, για διάφορους λόγους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εκμεταλλευθεί αποδοτικά και παραγωγικά το Γεωθερμικό Πεδίο Πολιχνίτου.

Γνωρίζουμε ότι σε αυτήν την προσπάθεια όχι μόνο δικαιούνται αλλά και επιβάλλεται να συμμετάσχουν οι ζωντανές δυνάμεις του Ιδιωτικού Τομέα σε συνεργασία με τον Δήμο μας.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ: https://www.mwlesvos.gr/deltia-typoy/anoichti-prosklisi-toy-dimoy-gia-epend/
... See MoreSee Less
View on Facebook
Μετά την προ ολίγων ημερών Απόφαση έγκρισης της μελέτης από τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το έργο της αποκατάστασης σεισμογενών ζημιών του Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί μέσα στον Μάιο.

Η εξέλιξη αυτή, εκτός από σημαντική για τον Πολιχνίτο, αποτελεί και μία δικαίωση των χειρισμών της δημοτικής αρχής που εξαρχής συνεργάστηκε στενά με τα αρμόδια Υπουργεία και την ΚΤΥΠ Α.Ε. για την προώθηση των θεμάτων που αφορούσαν στην αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό.
... See MoreSee Less
View on Facebook
Από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου ανακοινώνεται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για ελέγχους στους δημότες στην Ερεσό, στην Άντισσα και στην Καλλονή.

Την Τρίτη 20/4 στην Ερεσό (Πλατεία Ερεσού δίπλα στο κοινοτικό γραφείο)

Την Πέμπτη 22/4 στην Άντισσα (στο κοινοτικό γραφείο)

Την Παρασκευή 23/4 στην Καλλονή (Δημοτικό Θέατρο)
... See MoreSee Less
View on Facebook