Σαρδέλα Καλλονής

30 Μαΐου, 2023 10:17

Η ‘παπαλίνα’, όπως την αποκαλούν στη Μυτιλήνη, είναι μικρή σε μέγεθος και παχιά. Η σάρκα της έχει υπόλευκο χρώμα – η πελαγίσια σαρδέλα είναι μεγαλύτερη και πιο σκούρα. Η πολύ μεγάλη συμπύκνωση στην γεύση της συγκριτικά με το μέγεθός της οφείλεται στο φυσικό φαινόμενο του ευτροφισμού λόγω της μεγάλης απορροής θρεπτικών συστατικών μέσω των ποταμών και των χειμάρρων που εκβάλουν στον κόλπο Καλλονής που στην συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί με θετικά αποτελέσματα αλλά και στις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν ώστε να τον καθιστούν ένα από τα μοναδικά στο είδος τους φυσικά ιχθυοτροφεία παγκοσμίως.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ