Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

20 Αυγούστου, 2020 15:39

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Αναλυτικά :