Πρόσληψη προσωπικού (Υδρονομέων) με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

19 Απριλίου, 2021 15:42

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς αντιμετώπιση αναγκών εξασφάλισης της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων

Αναλυτικά :