Περισσότερες πληροφορίες

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος – Hellenix Chamber of Hotels

Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου – Lesvos Hoteliers Association

https://lesvoshoteliers.gr/el/

Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων- Διαμερισμάτων Λέσβου

Ερμού 61, 81100 Μυτιλήνη, 6944767616, 22510-43375, 22510-45145