Καλλονή

Ξενοδοχεία Λέσβου

ARISVI (2*) Contact: info@arisvi.gr 22530-22456

HOTEL AEGEON (3*) http://www.aegeon-lesvos.gr/ Contact: info@aegeon-lesvos.gr 2253022309 / 22398 , 22530-22827

KALLONI BAY (3*) www.kalloni-bay.com Contact: info@kalloni-bay.com 22530-23334/7

PASIPHAE (3*) www.pasiphae.gr Contact: hotelpasiphae@gmail.com 22530-23212/13

AEOLIAN GAEA (4*) www.aghotel.gr Contact: info@aghotel.gr 22530-29990 , 22530-29992

IMERTI (3*) www.imerti.gr Contact: info@imerti.gr 22530-28028 , 22530-22708

MALEMI (3*) https://www.malemi.com/ Contact: malemi@otenet.gr 22530-22594

PELA (2*) www.pelahotel.gr Contact: info@pelahotel.gr 22530-22201 , 22530-29301

Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες Λέσβου

ΨΥΛΛΟΥ ΝΙΚΗ, ΚΕΡΑΜΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2253095234

ΤΣΑΚΥΡΕΛΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, Σκ.ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 6945088022

ΧΥΔΕΡΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΡΙΣΒΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2253029346

ΤΣΟΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΑΡΙΑΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2251021849

ΧΥΔΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΙΣΒΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 6972247120

KONΔINOY ΠΟΣΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΕΛΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2253031460

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΜΑΛΤΕΔΑΙΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2253022600

KALLONI VILLAGE APARTMENTS, ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2253024220

ΨΥΛΛΟΥ ΝΙΚΗ, ΚΕΡΑΜΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2253095234

ΤΣΑΚΥΡΕΛΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, Σκ.ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 6945088022

ΧΥΔΕΡΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΡΙΣΒΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2253029346

ΤΣΟΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΑΡΙΑΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2251021849

ΧΥΔΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΙΣΒΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 6972247120

KONΔINOY ΠΟΣΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΕΛΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2253031460

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΜΑΛΤΕΔΑΙΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2253022600

KALLONI VILLAGE APARTMENTS, ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 2253024220

ΜΑΝΙΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, 6977268244

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ , 6972073748