Ισολογισμοί

Ισολογισμοί Δήμου Δυτικής Λέσβου

‘ΕτοςΑντίστοιχος Ισολογισμός

Ισολογισμοί Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προκειμένου να δείτε τα σχετικά στοιχεία που έχει αναρτήσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πατήστε εδώ.
Εναλλακτικά, πατήστε εδώ για αναλυτική αναζήτηση μέσα από τον ιστότοπο του Δήμου μας!