Σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου

27 Απριλίου, 2023 13:48

Άλλο ένα βήμα προς την αξιοποίηση (και) του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου για τη δημοτική αρχή, με την υπογραφή του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου της σύμβασης για δύο απαραίτητες ενέργειες:

Α) τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση οριστικών μελετών και τευχών δημοπράτησης για την Α΄ φάση αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου

Β) τεχνική υποστήριξη για τη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας εκμετάλλευσης της ανωτέρω μονάδας αλλά και διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης επιπλέον έργων από αυτή

Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση για τις δύο αυτές ενέργειες, έχει εξασφαλιστεί εκ μέρους του Δήμου Δυτικής Λέσβου από το πρόγραμμα European Islands Facility (New Energy Solutions Optimized for Islands – NESOI), που παρέχει σε Ευρωπαϊκά νησιά τη δυνατότητα αφενός λήψης τεχνικής υποστήριξης από τους φορείς που συμμετέχουν στη κοινοπραξία διαχείρισης του μηχανισμού, αφετέρου άμεσης χρηματοδότησης έως 60.000 ευρώ για ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων καθαρής ενεργειακής μετάβασης.