Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας Δήμου Δυτικής Λέσβου

24 Ιουλίου, 2023 11:49

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου αποφασίζει τη σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας Δήμου Δυτικής Λέσβου, το οποίο εντάσσεται στις Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στον Δήμαρχο, στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκει το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Το εν λόγω Γραφείο θα τελεί υπό την εποπτεία του εκάστοτε Αντιδημάρχου αρμόδιου για θέματα Πολιτικής Προστασίας και θα στελεχωθεί από το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Αρμοδιότητες του ως άνω συσταθέντος  Γραφείου Πολιτικής Άμυνας είναι η οργάνωση της Τοπικής Άμυνας, η Πολιτική Άμυνα και η Πολιτική Προστασία της περιοχής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Αναλυτικά :

• Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 1126/2023 απόφαση Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, πατήστε εδώ.