Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Ευρύτερη Περιοχή του Κόλπου Καλλονής

16 Φεβρουαρίου, 2021 13:22

ΠΡΟΤΑΣΗ του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για μια ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, που κατατέθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την προετοιμασία των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Αναλυτικά η πρόταση