Συνέχεια απολυμάνσεων

3 Απριλίου, 2020 10:51

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας συνεχίζει τις απολυμάνσεις.

Σειρά είχαν:

  • Σκουτάρος,
  • Πέτρα,
  • Φίλια,
  • Σκαλοχώρι,
  • Αμεμώτια