Προμήθεια Μηχανημάτων

1 Απριλίου, 2020 2:01

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ολοκλήρωσε τη σχετική μελέτη και κατέθεσε τα τεχνικά δελτία για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και απορριμματοφόρων από ειδικό πρόγραμμα για τους νεοσύστατους δήμους που τρέχει μέσω του «Φιλόδημου».

Η πρόταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου με ενδεικτικό προϋπολογισμό περί τα 2 εκ. ευρώ, είναι η εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δομή επιλογών τμημάτων:

  • Α/Α
  • ΕΙΔΟΣ
  • ΠΟΣΟΤΗΤΑ
  • ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
  • ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1 – ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 650,000.00 €

1 Απορριμματοφόρο τύπου “μύλος” χωρητικότητας 8m3 4 115,000.00 € 460,000.00 €

2 Απορριμματοφόρο τύπου “πρέσα” χωρητικότητας 10m3, με σύστημα πλύσης κάδων 1 155,000.00 € 155,000.00 €

3 Φορτηγό ανατρεπόμενο με μηχανισμό ανύψωσης κάδων, χωρητικότητας έως 2,5 κυβ μέτρων 1 35,000.00 € 35,000.00 €

ΤΜΗΜΑ 2– ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 243,400.00 €

4 Ημιφορτηγό διπλοκάμπινο 4Χ4, με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού 2 45,450.00 € 90,900.00 €

5 Ημιφορτηγό διπλοκάμπινο 4Χ4 5 27,500.00 € 137,500.00 €

6 Όχημα επιβατικό μεταφοράς προσωπικού 1 15,000.00 € 15,000.00 €

ΤΜΗΜΑ 3 – ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 669,000.00 €

7 Τρακτέρ με σπαστήρα 180cm, με ικανότητα εργασίας μέχρι 40cm βάθος και τηλεσκοπικό θαμνοκοπτικό 1 225,000.00 € 225,000.00 €

8 Τρακτέρ με σπαστήρα 220cm, με ικανότητα εργασίας μέχρι 50cm βάθος 1 345,000.00 € 345,000.00 €

9 Μικρός φορτωτής, ερπυστριοφόρος με παρελκόμενα : παρασκευαστή μπετού, πηρούνι ανύψωσης & καθαριστή παραλιών 1 99,000.00 € 99,000.00 €

ΤΜΗΜΑ 4 – ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 50,500.00 €

10 Φορητό πρατήριο με αντλία πετρελαίου και δεξαμενή 10m3, για την τροφοδοσία των οχημάτων 1 18,500.00 € 18,500.00 €

11 Φορητό πρατήριο με αντλία πετρελαίου και δεξαμενή 7m3, για την τροφοδοσία των οχημάτων 2 16,000.00 € 32,000.00 €


ΣΥΝΟΛΟ: 1,612,900.00 €
ΦΠΑ 24%: 387,096.00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1,999,996.00 €