Πινάκες υποψηφίων με κωδικό θέσης 104 για την στελέχωση της δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Λέσβου

15 Δεκεμβρίου, 2021 17:17

Αναλυτικά  :

  • Για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας με κωδικό θέσης 104, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε την ονομαστική κατάσταση με κωδικό θέσης 104, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τον πίνακα απορριπτέων με κωδικό θέσης 104, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τον πινάκα επιλεγέντων με κωδικό θέσης 104, πατήστε εδώ.