Πινάκες κατάταξης και βαθμολογίας της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023

24 Μαρτίου, 2023 20:14

Πινάκας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ

Πινάκας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ