Οριστικοί Πίνακες για Πρόσληψη Σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ έτους 2022-2023

26 Αυγούστου, 2022 2:22

Αναλυτικά :

  • Για να κατεβάσετε τον Πίνακα με ονομαστική Κατάσταση συμμετεχόντων, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τον Πίνακα κατάταξης προσληπτέων μερικής απασχόλησης, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τον Πίνακα κατάταξης προσληπτέων πλήρους απασχόλησης, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τον Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ μερικής απασχόλησης, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τον Πίνακα κατάταξής και βαθμολογίας υποψήφιων κατηγορίας ΥΕ πλήρης απασχόλησης, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τον Πίνακα Απορριπτέων , πατήστε εδώ.

Πρόκειται για την ανακοίνωση με αριθμό πρωτοκόλλου 10546/3-8-2022