Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ».

4 Ιανουαρίου, 2021 15:14

Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94769,1) κατά την ημερομηνία που ορίστηκε με τη σχετική διακήρυξη, ήτοι σήμερα, 04-01-2021, ημέρα Δευτέρα, λόγω αποχής της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Αναπληρωτή της από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Θα οριστεί νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.

Αναλυτικά η ενημέρωση.