Η νέα σύνθεση της δημοτικής αρχής (2020-2021)

1 Σεπτεμβρίου, 2020 15:25

Από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου ανακοινώνεται η νέα σύνθεση της δημοτικής αρχής (2020-2021), η θητεία της οποίας θα έχει διάρκεια μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Με Απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, οι Αντιδήμαρχοι ορίζονται ως εξής:  

                    

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

1. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

-Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2. IOΡΔΑΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

– Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας- Δημόσιας Υγείας και Διοικητικών Υπηρεσιών

3. ΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

4. ΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

– Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

5. ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΑΝΟΥΛΑ

– Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

– Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

7. ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

– Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Περιουσίας του Δήμου

8. ΙΩΑΚΕΙΜ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

– Αντιδήμαρχος Πολιτισμού- Νεότητας και Εθελοντισμού

9. ΒΑΤΗ ΜΑΡΙΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

– Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων