Δημόσια διαβούλευση του σχέδιου του νέου Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης του Δήμου Δυτικής Λέσβου

11 Μαΐου, 2022 14:04

Το αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την θέσπιση κανόνων και περιορισμών που θα καθορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, παράτασης και ανάκλησης της υπαίθριας διαφήμισης.

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη πριν την τελική διατύπωση της εισήγησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητείται η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων, προκειμένου ο Κανονισμός που θα διαμορφωθεί να είναι σεβαστός από όλους και μέσα από ένα γόνιμο διάλογο.

Μπορείτε ακόμη να στείλετε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας, μέχρι και την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, στο e-mail: dimos@mwlesvos.gr στο fax: 2253025126 και με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: Δημαρχείο Καλλονής Λέσβου Τ.Κ.81107, με τη σημείωση «Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης του Δήμου Δυτικής Λέσβου».

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο Τμήμα Τοπικής Οικονομίας 22533551517, ενώ η διαβούλευση βρίσκεται ηλεκτρονικά σε αυτό το link