Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

10 Νοεμβρίου, 2020 12:13

Η κλήρωση θα διενεργηθεί, στα γραφεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο πρώην κτίριο ΔΟΥ Καλλονής, στον πρώτο όροφο, στην Καλλονή Λέσβου, την Πέμπτη 12-11-2020 και ώρα 09:00

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση