Διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος

25 Μαΐου, 2021 18:58

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου σύμφωνα με την 138/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ 139/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, πρόκειται να προχωρήσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση