«Αντιμετωπίζοντας την Υπογεννητικότητα, Υλική Υποστήριξη των Νεογέννητων –Βρεφικά Πακέτα» (Baby Kits) που υλοποιεί η οργάνωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

20 Οκτωβρίου, 2022 12:44

Το Κέντρο Κοινότητας Δυτικής Λέσβου και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, ενημερώνουν για την υλοποίηση του Προγράμματος «Αντιμετωπίζοντας την Υπογεννητικότητα, Υλική Υποστήριξη των Νεογέννητων –Βρεφικά Πακέτα» (Baby Kits) που υλοποιεί η οργάνωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με την υποστήριξη της τράπεζας «ΕUROBANK» και έχει ως στόχο την παροχή Υλικής Υποστήριξης –Βρεφικών ΠΑΚΕΤΩΝ σε οικογένειες, με σκοπό την υποστήριξη των νεογέννητων.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κατοίκους του Δήμου Δυτικής Λέσβου και η συλλογή και υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο Κέντρο Κοινότητας Δυτικής Λέσβου Με Παράρτημα Ρομά που βρίσκεται στο κτήριο του Δήμου απέναντι από την Μητρόπολη έως και την 10η Νοεμβρίου 2022.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Εισοδηματικά κριτήρια: Οικογενειακό εισόδημα για ένα άτομο από 0 έως 24.000 € συν 1.500 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, δηλαδή 2 / 25.500€, 3 / 27.000€, 4 / 28.500€, 5 / 30.000€, 6 / 31.500€.


Εφ’ όσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η βοήθεια θα δοθεί κατά προτεραιότητα σε:
Α) Οικογένειες με περισσότερα ανήλικα τέκνα.
Β) Οικογένειες με ανάπηρα μέλη (πιστοποιημένη βαριά αναπηρία 80% και άνω).
Γ) Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχει επίσημη επιμέλεια των τέκνων).
Δ) Οικογένειες με δύο άνεργους γονείς και ανήλικα τέκνα.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:
Α. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (η αίτηση χορηγείται από το Δήμο)
Β. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου της αιτούσας
Γ. Εκκαθαριστικό Φορολογικού Έτους 2021 της αιτούσας και του συζύγου (σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης)
Δ. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Ε. Ιατρική γνωμάτευση γυναικολόγου περί κατάστασης εγκυμοσύνης και μόνο όταν υπάρχει η αντίστοιχη συναίνεση για τα
προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης να γίνεται ειδική αναφορά.
ΣΤ. Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ή ύδρευσης ή κινητής/σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα της
αιτούσας/συζύγου ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ μαζί με λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη. ή δήλωση στην ΑΑΔΕ με τα
στοιχεία μίσθωσης της κατοικίας.
Ζ. Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ανεργίας από ΟΑΕΔ της αιτούσας και του συζύγου (εάν υπάρχει ανεργία)
Η. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α για σύζυγο και ανήλικο τέκνο (μόνο για αναπηρία 80% και
άνω, εφόσον υπάρχει και η αντίστοιχη συναίνεση για τα προσωπικά δεδομένα).
Θ. Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για το πιστοποιητικό αναπηρίας υπογράφεται από: Α) την ΑΙΤΟΥΣΑ για το δικό της πιστοποιητικό
αναπηρίας

 Β) του συζύγου για το δικό του πιστοποιητικό αναπηρίας.

 Ειδικά για τα ανήλικα τέκνα το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  υπογράφεται από τους δύο γονείς ή τον κηδεμόνα
 
Ι. Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για την ιατρική γνωμάτευση γυναικολόγου υπογράφεται από την ΑΙΤΟΥΣΑ. Σημειώνεται ότι χωρίς
την ιατρική γνωμάτευση δεν δύναται να αξιολογηθεί η αίτηση για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Το Έντυπο Συγκατάθεσης για την ιατρική γνωμάτευση γυναικολόγου υπογράφεται από την Αιτούσα. Σημειώνεται ότι χωρίς την ιατρική γνωμάτευση δεν δύναται να αξιολογηθεί η αίτηση για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Το έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.mkoapostoli.com.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας Δυτικής Λέσβου με Παράρτημα Ρομά τηλέφωνα 2253350219,220,210,217

Email:kentrokoinotitasd.lesvou@gmail.com