Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 και παράρτημα ανακοίνωσης για το ΝΠΔΔ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”

17 Οκτωβρίου, 2023 13:45

Η ανακοίνωση και το παράρτημα