Ανακοίνωση για λειτουργία αθλητικών χώρων στον Δήμο Δυτικής Λέσβου

15 Μαΐου, 2020 15:12

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ με ημερομηνία 11-05-2020 «από 18 Μαΐου όταν πλέον θα έχουν ελεγχθεί και δοκιμασθεί οι διαδικασίες και οι συνθήκες λειτουργίας και όταν πλέον θα υπάρχει περισσότερη πληροφορία σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα διευρυνθεί σταδιακά η χρήση και σε σωματεία και σε υποψηφίους ανωτάτων σχολών (ΣΕΦΑΑ, Στρατιωτικές Σχολές κλπ) που εξετάζονται σε αγωνίσματα αλλά και σε μεμονωμένους αθλούμενους πολίτες».

Για το λόγο αυτό και εφόσον υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση από τη ΓΓΑ, ο Σύνδεσμος Πολιτισμού και Αθλητισμού των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου ενημέρωσε από χθες ότι από 18 Μαΐου θα παραδοθούν για χρήση τα Δημοτικά Στάδια Μυτιλήνης, Μολύβου και Καλλονής.

Ο μέγιστος αριθμός όλων των παρευρισκόμενων, ανά πάσα στιγμή, (αθλούμενοι και προσωπικό) σε έναν οργανωμένο, υπαίθριο αγωνιστικό χώρο διαστάσεων ποδοσφαιρικού γηπέδου, δεν θα πρέπει να ξεπερνά, σε καμία περίπτωση, τα 80 άτομα. Σε ότι αφορά τους αθλούμενους στον Δήμο Δυτικής Λέσβου, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αθλητισμού Ανδρέας Αξής ενημερώνει ότι θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή Αναλυτικά :