Δρόμοι και Οχήματα

Δρόμοι και Οχήματα
Πληροφορηθείτε για τις διαδικασίες επικοινωνίας προς το Δήμο για εγκαταλελειμμένα οχήματα, κακοτεχνίες στο δρόμο και αίτηση για επιδιόρθωσή τους, σηματοδότηση, διαδικασιών για αίτηση χώρων στάθμευσης, αλλαγής ονοματολογίας ή αρίθμησης δρόμων, επιστροφής πινακίδων και άλλα θέματα σχετικά.
Κέντρο Υπηρεσιών