Τηλέφωνα Υπηρεσιών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

22533 50230, [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

22533-50207

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22533 50246 – 2253350238, [email protected] 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

22533 50209- 2253023691, [email protected]

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

22533 50211 -2253023691 [email protected]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

2253025126- 2253025126  [email protected] 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22530 25196, [email protected]

ΤΑΠ

22530 25195, [email protected]

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΤΑΜΕΙΟ

22530 25196, [email protected]

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

22530 25198, [email protected]

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2253025127, [email protected]

22533 50219 – 2253029290, [email protected]

 22533 50508 -2253350509, [email protected]

22530 56255 -2253056052, [email protected]

22530 61784 -2253061201, [email protected]

22530 42210 -2253350704, [email protected]

22530 72474 2253072475, [email protected]

22523 50407 – 2252042800, [email protected]

22533 50131 – 2253052066, [email protected]

22533 50117- 225352066, [email protected]

2253350401- 2253061210, [email protected]

22523 50411- 2252042800, [email protected]

2253042222- 2253350706

2253071313- 2253071091

2253350508- 2253350509, [email protected]