Τηλέφωνα Υπηρεσιών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

22533 50230, dimarxos@mwlesvos.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

22533-50207

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22533 50246 – 2253350238, prosopikou@mwlesvos.gr 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

22533 50209- 2253023691, lixdytles@gmail.com

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

22533 50211 -2253023691 dimdytles@gmail.com

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

2253025126- 2253025126  protokollo@mwlesvos.gr 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22530 25196, dekallonis@gmail.com

ΤΑΠ

22530 25195, dekallonis@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΤΑΜΕΙΟ

22530 25196, dekallonis@gmail.com

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

22530 25198, perivallon@mwlesvos.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2253025127, texniki@mwlesvos.gr

22533 50219 – 2253029290, d.kallonis@kep.gov.gr

 22533 50508 -2253350509, d.agparaskevis-lesvou@kep.gov.gr

22530 56255 -2253056052, d.eresou-antissis@kep.gov.gr

22530 61784 -2253061201, d.mantamadou@kep.gov.gr

22530 42210 -2253350704, d.petras-Lesvou@kep.gov.gr

22530 72474 2253072475, d.mithimnas@kep.gov.gr

22523 50407 – 2252042800, d.polihnitou@kep.gov.gr

22533 50131 – 2253052066, d.eresou@kep.gov.gr

22533 50117- 225352066, ktheodoris61@gmail.com

2253350401- 2253061210, mantamados3@yahoo.gr

22523 50411- 2252042800, babiskoukoulas@yahoo.gr

2253042222- 2253350706

2253071313- 2253071091

2253350508- 2253350509, mantamados3@yahoo.gr