Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση

Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση
Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ίδρυση και λειτουργία βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδότοπων και δείτε πως μπορείτε να αιτηθείτε την ένταξη παιδιών στους σταθμούς του Δήμου.
Κέντρο Υπηρεσιών