Κοινωνική Μέριμνα

Κοινωνική Μέριμνα
Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου προσφέρουν συστηματικά στήριξη σε πλήθος πολιτών, που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Δικαιούχοι των προγραμμάτων των Κοινωνικών Δομών μπορεί να είναι: Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του Δήμου μας Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας Αλλοδαποί  που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής. Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι […]
Κέντρο Υπηρεσιών