Κοινωνική Μέριμνα

Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία
Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου προσφέρουν συστηματικά στήριξη σε πλήθος πολιτών, που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Δικαιούχοι των προγραμμάτων των Κοινωνικών Δομών μπορεί να είναι: Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του Δήμου μας Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας Αλλοδαποί  που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής. Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι […]
Κέντρο Υπηρεσιών