e-Υπηρεσίες

e-Υπηρεσίες
Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος, με σκοπό τη μείωση του χρόνου διαδικασιών: https://cityportal-dlesvos.crowdapps.net/request-form/ .
Κέντρο Υπηρεσιών