Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Στρατής Γελαγώτης

Είναι ιατρός και υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Καλλονής ως Διευθυντής Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής και στο Περιφερειακό Ιατρείο της Μήθυμνας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος του Δημοτικού και Τοπικού Συμβουλίου Μήθυμνας και μέλος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου.

Ακόμη έχει διατελέσει Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μήθυμνας και Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας του τέως Δήμου Μήθυμνας. Είναι παντρεμένος με τη νοσηλεύτρια Γεωργία Τερζίδου και είναι πατέρας δύο παιδιών. 

Ο Δήμος