Τεχνικη κάλυψη και προμήθεια υλικών εορταστικών εκδηλώσεων των αποκριών έτους 2020 του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1/2020 τεχνική μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου και την υπ’ αριθμό 246/21-2-2020 απόφαση Δημάρχου, ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

συνολικού ποσού 23.400,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%.Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Απόφαση Δημάρχου
Η Μελέτη