Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της Δνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση