Προμήθεια   εδεσμάτων

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  προμήθεια   εδεσμάτων (όπως κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες και βασιλόπιτες (τύπου κέικ & τσουρέκι) και κρασιού , στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Δυτικής Λέσβου, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 4.996,21   € βάσει της αριθμ. 2/2019 μελέτης του Αυτοτελoύς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (είτε ανά ομάδα είτε στο σύνολο όπως αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή) με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου ή μέσω fax ή e-mail έως και την 12 -12-2019 και ώρα   11:00   πμ.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη