Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δυτικής Λέσβου . Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 


Απόφαση Δημάρχου