Γνωστοποίηση θέσεων ειδικών συμβούλων-συνεργατών για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Γνωστοποίηση θέσεων ειδικών συμβούλων-συνεργατών για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου . Αναλυτικότερα στο συνημμένο έγγραφο .


ΠΡΑΞΗ 2 /2019