Αρ. πρόσκλησης7/2019 Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Δυτικής Λέσβου (19.11.2019)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 06:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Αρ. πρόσκλησης 7/2019 Δήμου Δυτικής Λέσβου (19.11.2019)