Αρ. πρόσκλησης 5/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Λέσβου (27.11.2019)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής με βάση το Άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλλονής την Δευτέρα 27 Νοεβρίου 2019 και ώρα 11:00 π. μ.  με τα παρακάτω θέματα διάταξης.