Αρ. πρόσκλησης 4/2019 Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Δυτικής Λέσβου (23.10.2019)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε κατεπειγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, συμφωνα με τις διαταξεις του Αρθρου 74 του Ν. 4555/2018 που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 07:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Αρ. πρόσκλησης 4/2019 Δήμου Δυτικής Λέσβου (23.10.2019)