Αρ. πρόσκλησης 3/2020 Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Δυτικής Λέσβου (20.01.2020)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 08:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.


Αρ. πρόσκλησης 3/2020 Δήμου Δυτικής Λέσβου (20.01.2020)