Αρ. πρόσκλησης 3/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Λέσβου (01.11.2019)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής με βάση το Άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλλονής την Παρασκευη 01 Νοεβρίου 2019 και ώρα 12:30 μ. μ.  με τα παρακάτω θέματα διάταξης.