Αρ. πρόσκλησης 3/2019 Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Δυτικής Λέσβου (07.10.2019)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 07  ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 07:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Αρ. πρόσκλησης 3/2019 Δήμου Δυτικής Λέσβου (07.10.2019)