Αρ. πρόσκλησης 2/2020 Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Δυτικής Λέσβου (20.01.2020)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 06:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβο.Αρ. πρόσκλησης 2/2020 Δήμου Δυτικής Λέσβου (20.01.2020)